Επωνυμία: ViVDServices Αντωνίου Βασιλική ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ / Vasiliki Antoniou Single Member P.C
Διεύθυνση Έδρας & Γραφείων: Δήμος Παιανίας, Νικολάου Α. Χούντα, 19002
Εταιρικό Κεφάλαιο: 1.000 Ευρώ
Αριθμός ΓΕΜΗ: 144698001000
Μοναδικός Εταίρος και Διαχειριστής: Αντωνίου Βασιλική, Καλιαγκάκη 7, Λιβαδειά

 

Δραστηριότητες-Υπηρεσίες

  • Υπηρεσίες συντήρησης και εγκατάστασης καυστήρων
  • Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών κτιρίων
  • Μεσιτικές υπηρεσίες ακινήτων
  • Εκμετάλλευση Ακινήτων
  • Μεσιτικές υπηρεσίες αγροτικών προιόντων
  • Μεταφορά και εμπορία αγροτικών προιόντων
  • Εμπορία και μεταφορά υγρών και αερίων καυσίμων
  • Εμπορία και μεταφορά φιαλών υγραερίου GPL
  • E-mail: info@vivdservices.gr